Bureau

Architectenbureau Van Löben Sels is een klein architectenbureau gevestigd in Amersfoort. Het bureau is opgericht in 1987 en kent een gevarieerde opdrachtenportefeuille met projecten in woningbouw en utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als renovatie en restauratie.
Het accent ligt hierbij op de bestaande omgeving; invullingen in historische binnensteden, het verbouwen en uitbreiden van alle soorten gebouwen, herbestemmingen en restauratie.
Het bureau heeft veel ervaring in de particuliere sector. Vele verbouwingen en uitbreidingen van al of niet monumentale woonhuizen zijn samen met de eigenaar bedacht en gerealiseerd. Het directe contact met de gebruiker, zijn of haar ideeën omtrent het leven in en om het gebouw geeft ons plezier in het werk en leidt vaak tot verrassende oplossingen.

Hans van Löben Sels
“Na de middelbare school ben ik bouwkunde gaan studeren aan de Technische Hogeschool in Delft. Vooral de wisselwerking tussen techniek (het bouwen), esthetiek (prettig om je in te bewegen) en de mens (we bouwen tenslotte voor mensen) trok mij aan. In 1985 ben ik afgestudeerd met een ontwerp voor een gerechtsgebouw, deels restauratie, deels nieuwbouw. Vanwege de groeiende voorliefde voor onze historische gebouwde omgeving heb ik later de post-doctorale opleiding Bouwhistorie en Restauratie gevolgd aan de Hogeschool van Utrecht (2003 – 2005). Via restauratie-architect Cor Bouwstra, tevens docent aan de Hogeschool van Utrecht, heb ik veel geleerd op het specifieke terrein van het restaureren en in de restauratiewereld voet aan de grond gekregen. Met medestudent en collega architect Peter van Woerden is vervolgens een samenwerkingsverband opgezet.”

Samenwerking
Om kwaliteit, continuïteit, en capaciteit te kunnen waarborgen werkt het bureau in voorkomende gevallen samen met anderen. Zodoende kunnen ook grotere projecten zorgvuldig worden uitgewerkt en begeleid.
Er is tevens een samenwerkingsverband opgezet onder de naam MonumentenWerk. Deze samenwerking heeft tot doel de kennis, ervaring, en expertise op het gebied van bouwhistorie en restauratie te bundelen.

Bureaus waar mee wordt samengewerkt zijn o.a.:

Peter van Woerden, architect (Diepenveen)
Verlaan & Bouwstra architecten (Vianen)