Baarn, restauratie monumentaal herenhuis

Baarn, restauratie monumentaal herenhuis

Voor een herenhuis in Baarn (gemeentelijk monument) is een restauratieplan opgesteld om de buitenschil van het zwaar verwaarloosde pand te restaureren. De omgevingsvergunning voor de aanpak van de buitenschil is eerst aangevraagd. Bouwbedrijf Ossendrijver uit Amersfoort heeft het project voortvarend aangepakt. Vervolgens is een tweede vergunning aangevraagd voor de restauratie van het interieur en voor het slopen…

Deventer, restauratie Gildehotel

Deventer, restauratie Gildehotel

Ten behoeve van een subsidieaanvraag in het kader van de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2008 (Rrwr 2008) heeft het bureau, i.s.m. Peter van Woerden, opnametekeningen en het bijbehorende bestek verzorgd. De subsidie is verleend en het pand is inmiddels gerestaureerd. De leien dakbedekking, het zink- en loodwerk is vernieuwd, en het metselwerk is hersteld.

Amersfoort, restauratie Bloemendalsestraat

Amersfoort, restauratie Bloemendalsestraat

De Bloemendalsestraat vormt al sinds het ontstaan van Amersfoort de uitvalsweg naar het noorden. Er lagen van oudsher boerderijen aan de straat en dat is bij een aantal panden, bijvoorbeeld de nummers 24 (restaurant Dorloté), 37, 44 en 61 (Humphreys restaurant) nog goed zichtbaar. Nummer 33 is een gemeentelijk monument. Het pand is een winkel/woonhuis/pakhuis. De…

Amersfoort, restauratie muurhuis

Amersfoort, restauratie muurhuis

De ‘Muurhuizen’ werden gebouwd vanaf omstreeks 1450 op de plaats van de eerste stadsmuur, toen delen van de tweede stadsmuur klaar waren. Muurhuizen 84 is een rijksmonument. Muurhuizen 84 is een woon- en pakhuis, dat vermoedelijk gebouwd is in het begin van de 19e eeuw. Restauratie van kozijnen, ramen en deuren, en van het metselwerk…

Amersfoort, restauratie muurhuizen

Amersfoort, restauratie muurhuizen

Muurhuizen 80-82 is een pakhuis, dat vermoedelijk in de tweede helft van de 18e eeuw is gebouwd. In de archieven is weinig over het pand te vinden. Uit een foto uit 1942 blijkt ‘Schaap’s kolenhandel’ in het pand gevestigd. De constructie laat een enkelvoudige balklaag zien met een overspanning van meer dan 8 meter. Op…