Deventer, restauratie Gildehotel

Ten behoeve van een subsidieaanvraag in het kader van de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2008 (Rrwr 2008) heeft het bureau, i.s.m. Peter van Woerden, opnametekeningen en het bijbehorende bestek verzorgd. De subsidie is verleend en het pand is inmiddels gerestaureerd. De leien dakbedekking, het zink- en loodwerk is vernieuwd, en het metselwerk is hersteld.