Verbouwing kazernewoning in Amersfoort

In augustus 2016 is gestart met de verbouwing van een kazernewoning in Amersfoort. De woning is gesitueerd op de kop van een van de
kazernegebouwen van de Juliana van Stolbergkazerne. In het midden van de jaren ’80 van de vorige eeuw waren er plannen om de
kazernegebouwen te slopen en het terrein te bebouwen met woningen. Na protest zijn de plannen aangepast, de vier kazernegebouwen
gespaard en in de plannen opgenomen. De kazernegebouwen zijn nu beschermd als rijksmonument.
De verbouwing omvatte voornamelijk het opnieuw indelen van de woning. Eigenlijk is er maar een beperkt vloeroppervlak toegevoegd, de indeling is helemaal gewijzigd, waardoor de woning veel prettiger en logischer in het gebruik is geworden. De keuken (oorspronkelijk in het oude gedeelte) is nu gesitueerd op de plaats
van de oude berging, waardoor de woonkamer er een behoorlijk deel bijkrijgt. Verder is er een entreehal met toilet toegevoegd. Omdat de berging als niet-geïsoleerde berging was gebouwd, is besloten het gedeelte buiten het oorspronkelijke kazernegebouw geheel te vernieuwen. Het vernieuwde gedeelte heeft wel dezelfde vorm en materialen gekregen als de oude berging omdat de gemeente en monumentenzorg het bestaande beeld wilde handhaven. De verdieping heeft een geheel nieuwe indeling gekregen en op de zolder zijn 2 slaapkamers en een badkamer gemaakt. Voor de daglichttoetreding is een dakkapel geplaatst.

De verbouwing is uitgevoerd door bouwbedrijf Van Hoeijen (Amersfoort).