Werkterrein

Het bureau richt zich vooral op de volgende werkzaamheden:

Stadsinvullingen
Bij stadsinvullingen is het uitgangspunt om te bouwen zoals al eeuwenlang in de stad wordt gebouwd, maar wel op ‘eigentijdse’ wijze. De schaal, bouwmassa en ritmering zal vaak worden afgestemd op de omringende bebouwing. Materiaalgebruik sluit aan op de omgeving maar krijgt een eigen uitstraling door gebruik van hedendaagse producten en bijvoorbeeld eigen metselverbanden. Zeer belangrijk daarbij is de uitstraling van het vakmanschap en de zorg waarmee een pand tot stand is gekomen. Immers, dat is wat monumenten hun aantrekkingskracht geeft.

Restauraties
Het is bijzonder inspirerend om te mogen werken aan historische gebouwen. Bouwhistorisch onderzoek en archiefonderzoek kunnen uitwijzen hoe de ontwikkeling van een gebouw is geweest. Elke nieuwe gebruiker heeft zijn sporen nagelaten, en deze gelaagdheid van het verleden willen we behouden en laten zien. Ook de huidige tijd mag een hoofdstuk toevoegen aan de rijke geschiedenis van een pand, Op voorwaarde dat dit zorgvuldig en met vakmanschap gebeurt. En natuurlijk geldt hier het motto van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg: ‘behoud gaat voor vernieuwen’.

Herbestemmingen
Een nieuwe functie voor een bestaand gebouw kan voorwaarde zijn voor het voortbestaan. De ingrepen die noodzakelijk zijn om de nieuwe functie levensvatbaar te maken, dienen zorgvuldig afgezet te worden tegen de architectuurhistorische waarden die gevonden zijn bij het bouwhistorisch onderzoek. Zonder passende functie is een gebouw ten dode opgeschreven. Alle creativiteit moet worden ingezet om tot verrassende oplossingen te komen en zo waardevolle panden te behouden.